Generalforsamling

Herunder kan du læse indkaldelser og referaterne fra OF-Møllehøjs generalforsamlinger

2024

  • Indkaldelse: Generalforsamling d. 24. marts 2024.
  • Forslag: Forslag fra Mogens og Inge Eiersted.
  • Årsrapport for 2023 og budget 2024: Årsrapport 2023 og budget for 2024.
  • Revisionsprotokollat: Til årsrapporten 2023.
  • Referat: Referat generalforsamling 24. marts 2024 inkl Formandens beretning

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

  • Referat:

2016

2015

2014