Varslingsregler

Varslings procedure ifm. påbud mm. Nedenstående procedure skal anvendes ved varslinger fra OF Fritid og lokalforeninger i OF Fritid.

Proceduren er:

  • Lokalbestyrelsen skriver til medlemmet med en dato for, hvornår sagen skal være bragt i orden. – normalt vil det være en varsling på 3 uger.
  • Er sagen ikke bragt i orden den pågældende dato, skrives der til medlemmet igen, med en ny dato (10 dage) og med oplysning om, at hvis sagen ikke er bragt i orden inden den fastsatte dato, vil sagen blive overdraget til formandskabet.
  • Hovedkontoret vil så sende brev til medlemmet med varsling om dagbøder, hvis sagen ikke er bragt i orden inden en fastsat dato (10 dage).
  • Hvis sagen ikke er bragt i orden til den fastsatte dato, starter dagbøder med kr. 300,00 pr. døgn, samt varsling om eksklusion, hvis dagbøder overstiger kr. 3.000,00. Dette brev sendes anbefalet fra Hovedkontoret.
  • Betaler medlemmet dagbøder – som fremsendes efter 11 dage, så kravet er over kr. 3.000,00, og parcellen stadig ikke er ordnet, vil dagbøderne fortsætte en gang mere.
  • Betaler medlemmet anden gang dagbøder og parcellen stadig ikke er ordnet, må §12 eksklusion tages i brug og foreligges HB.Ved overholdes af ovenstående procedure kan en sag fremstilles for en dommer.

Printvenlig version.