Grenpladser

Grenpladser

Det er dejligt at medlemmerne er engagerede i at holde deres haver ryddelige og flotte.

Dog skal vi huske at:

  • På grenpladserne er må der kun henlægges komposterbart affald.
  • Alt andet affald vil blive fjernet for medlemmets regning.
  • Sække, brædder eller andet affald skal bortskaffes på kommunens genbrugsplads.