Invasive arter

O.F. Møllehøj ønsker at bevare den danske natur og dens variation. Derfor har parcellerne pligt til at fjerne Naturstyrelsens sortlistede arter (senest opdateret maj 2008) fra deres parcel. Se mere om bekæmpelsesformer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Følgende arter et udpluk fra Naturstyrelsens sortliste:

Planter:

 • Almindelig bukketorn ( Lycium barbarum )
 • Aks-bærmispel ( Amelanchier spicata )
 • Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr ( P. mugo var. rostrata eller P. uncinata ))
 • Bynke-ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia )
 • Canadisk bakkestjerne ( Conyza canadensis )
 • Canadisk gyldenris ( Solidago canadensis ) og sildig gyldenris ( Solidago gigantea )
 • Glansbladet Hæg ( Prunus serotina )
 • Have-guldnælde ( Lamiastrum galeobdolon )
 • Japansk hestehov ( Petasites japonicus )
 • Japansk pileurt ( Fallopia japonica ) og Kæmpe-pileurt ( Fallopia sachalinensis )
 • Japansk x Kæmpe-pileurt ( Fallopia x bohemica )
 • Klitfyr eller Contortafyr ( Pinus contorta )
 • Kæmpe-balsamin ( Impatiens glandulifera )
 • Kæmpe-bjørneklo ( Heracleum mantegazzianum )
 • Mangebladet lupin ( Lupinus polyphyllus )
 • Vild Pastinak ( Pastinaca sativa )
 • Rynket rose ( Rosa rugosa ) eller Kamtchatka-rose ( Rosa kamtchatica )
 • Rød Hestehov ( Petasites hybridus )
 • Småblomstret balsamin ( Impatiens parviflora )
 • Stor tusindstråle ( Telekia speciosa )Planter:

Pattedyr:

 • Amerikansk mink ( Mustela vison )
 • Bisamrotte eller Moskusrotte ( Ondatra zibethica )
 • Brun rotte ( Rattus norvegicus )
 • Mårhund ( Nyctereutes procyonoides )
 • Sumpbæver eller Bæverrotte eller Nutria ( Myocastor coypus )
 • Vaskebjørn ( Procyon lotor )

Bløddyr:

 • Iberisk skovsnegl eller ”dræbersnegl” ( Arion sp. tidligere henført til Arion lusitanicus )

Se mere her på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter

Denne plakat kan du hænge op i skuret, så du altid ved hvilke arter der ikke er velkommen.