Fritidshaver kontra kolonihaver

Forskellen på en kolonihave og en OF-Fritidshave i OF Møllehøj  

En kolonihave defineres i kolonihaveloven som “et havelod i et kolonihaveområde”, og et område skal mindst bestå af fem havelodder.

Langt de fleste kolonihaver er såkaldte overnatningshaver, dvs. haver med tilladelse til overnatning. Omegnens Fritidshaveforening oplyser, at kolonihaveloven ikke har haft den store betydning for foreningen, idet haverne under foreningen er ejet på andelsbasis. Det er dog af væsentlig betydning, at kommunen – i tilfælde af ekspropriation – nu er forpligtet til at tilvejebringe et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område som nedlægges ved ekspropriationen.

Konklusion kort fortalt er:
En kolonihave er ejet af enten stat-, kommune eller en selvejende institution hørende under Kolonihaveforbundet med de regler og den lovgivning omkring dette.
Der er vedtaget en ny lov i 2001. Medlemmerne af Kolonihaveforbundet har faste priser på deres huse.
Omegnens fritidshaveforening er ikke medlem af Kolonihaveforbundet og medlemmerne kan derfor sælge deres huse til markedspris.