Hundeskov ved Bækstien!


Samtidig med anlæggelse af den nye Fløngskov tæt på Kalleruphaven har Høje Taastrup Kommune nu også anlagt en ny hundeskov.

Hundeskoven er ikke en del af selve Fløngskoven. Derimod er det tale om et lille, smalt stykke jord syd for den nye skov se nedenstående kort.

Jordstykket, som er på 1,2 ha, er indhegnet, og der er indgange i form af låge til hundeskoven. Indgangen er lavet således, at et mindre barn ikke kan komme ind på egen hånd.

Aktiviteter for hundene

Der vil på sigt blive placeret bord/bænkesæt, så frokost kan nydes i hundeskoven, oplyser kommunen.

På sigt, arbejder kommunen på at etablere simple aktivitetsredskaber i hundeskoven, så hunden, foruden den fysiske stimulering, også kan blive stimuleret mentalt. Skulle man have tid i overskud til sådan et arbejde, er man velkommen til at kontakte kommunen.

I en hundeskov:

  • Kan hunde løbe frit og motionere – det gælder også hundeejeren selv.
  • Fremmer man hensyntagen til skovens andre dyr, ved at få koncentreret hunde i en del af skoven.
  • Fremmer man hensyntagen til skovens øvrige gæster, som ikke bryder sig om hunde – og som så kan gå trygt i skovens øvrige dele uden risiko for at møde løse hunde.

Regler for færdsel med hund i hundeskoven

  • Du skal følge din hund og det er dit ansvar at have fuld kontrol over hunden.
  • Du her må lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har “fuldt herredømme” over hunden, dvs. helt svarende til hundelovens bestemmelser om “fuldt herredømme”.
  • Hunde som ikke kommer på kald første gang skal føres i snor eller holdes ved fod.
  • Tag hensyn til andre gæster – vær hele tiden opmærksom på din hunds adfærd. Stop den, hvis den f.eks. bliver voldsom over for andre hunde eller mennesker.
  • Saml op efter din hund. Benyt venligst skraldespandene.
  • Luk lågen og tag din hund i snor, når du forlader skoven.
  • Al færdsel i hundeskoven er på eget ansvar.

Har du spørgsmål eller kommentarer omkring hundeskoven i Fløng, er du velkommen til at kontakte Driftsbyen i Høje-Taastrup Kommune.

Kilde: Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside (www.htk.dk)