Send vandaflæsning

Den årlige vandaflæsning pr. 31. december skal være foreningens kasserer i hænde senest den 10. januar det følgende år.

Som alternativ til at udfylde det udsendte vandkort, er du velkommen til at sende din aflæsning direkte til foreningens kasserer ved at klikke her. Husk altid at angive dit parcel-nr, så det er muligt at finde ud af, hvor aflæsning er foretaget.

Læs mere om vand og regler i vores vandvedtægter ved at klikke her.