Fra Formanden:

Til alle medlemmer i Møllehøj
Vi er nu nået så langt i forberedelserne til skift af vandmålere at vores vvs montør starter i næste uge
I første runde vil han vilkårligt opsøge dem der er hjemme for at få spredt aflæsningerne mest muligt tag godt imod ham det er for din egen økonomis skyld og for at aflæsningen kan komme til at blive mere nøjagtige hurtigere afregning kan ske.

Deklaration og vandvedtægter

I denne folder finder du de lokale regler for området i OF-Møllehøj, dog med undtagelse af Lokalplan 5.15, som Høje- Taastrup Kommune administrerer og Omegnens Fritids haveforenings vedtægter, af 21. april 2018. Lokalplan 5.15 og Omegnens Fritidshaveforenings vedtægter kan du finde på vores hjemmeside www.of-mollehoj.dk eller som særskilte foldere.

Husk nabohjælpen!

Læs mere

Hundeskov ved Bækstien!

Læs mere

15km

For høj fart giver for meget støj

Biler der kører stærkt, støjer mere inde på parcellerne. Der er registreret støj op til 100 dB når varevogne kører forbi en parcel ved vejen.

Det er irriterende for dem som har hus tæt ved vejene.

For høj fart giver også støvgener for dem som bor ved vejene. Det er ikke rart med støv inde på parcellen.

Det er ikke tilladt at køre mere end 15 km/t på vores veje. Sæt derfor bilen i max 2. gear og nyde turen stille og roligt.

Fartgrænsen er sat så man kan nå at bremse inden der sker ulykker.

Tak fordi du viser hensyn!