Vigtige personer

Bestyrelsen

Du kan ringe til bestyrelsen hver tirsdag kl. 18-20 på telefon 22 52 08 78.

Jan Rasmussen

Formand

Overordnet ansvar og repræsentation i O.F. og udadtil

Pernille Reinholdt

Næstformand

Carl Brenbak

Kasserer

Ansvar for økonomi – fællesområder og fællesbygninger

Lone Falkenberg

Sekretær

Ansvar for mødereferater

Kirsten Heitmann

Bestyrelsesmedlem

Marie Thestrup

1. Suppleant

Bodil Irbo

2. Suppleant

Lokalredaktør af Møllehøj Information

Bent Enkebøll

Bilagskontrollant

Bent Christensen

Bilagskontrollant suppleant

Møllehøjs revisor og bilagskontrollant

.

Torben Petersen

Revisor

Baagøe Schou Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
www.baagoe-schou.dk

Bent Enkebøl

Bilagskontrollant

Bent Christensen

Bilagskontrollant suppleant

Minigolf og petanque

Følgende står for minigolf og petanque.

Ønsker du at deltage med din hjælp, så kontakt endelig nedenstående personer for yderligere information. Vi kan altid bruge en hånd mere.

Inge Eiersted

Mogens Eiersted

Møllehøjs lokalredaktion

Redaktionen søger frivillige som ønsker at give en hånd med til bladet når der skal skrives artikler, både på web og i bladet.

Ønsker du at deltage med din hjælp, så kontakt endelig bestyrelsen for yderligere information.

Carl Brenbak

redaktion@of-mollehoj.dk

Valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2016

Møllehøjs festudvalg

Møllehøj har eget festudvalg som er ansvarlig for festlige aktiviteter i årets løb.

Ønsker du at deltage med din hjælp, så kontakt endelig festudvalget eller bestyrelsen for yderligere information. Vi kan altid bruge flere hænder.

Møllehøjs grønne udvalg

Vi søger lige nu frivillige til det grønne udvalg.

Ønsker du at deltage med din hjælp, så kontakt endelig bestyrelsen for yderligere information. Vi kan altid bruge flere hænder.

Møllehøjs haveudvalg

Vi har i øjeblikket ikke nogen

Kontaktperson i bestyrelsen er: Preben Jørgensen (preben@of-mollehoj.dk)

Ønsker du at deltage med din hjælp, så kontakt endelig bestyrelsen for yderligere information. Vi kan altid bruge flere hænder.

Møllehøjs servicemedarbejder

Jan kører i sæsonen skraldetur hver mandag og tirsdag i hele området.

Udover det er Jan travlt beskæftiget med græsslåning, beskæring, fældning, flis af grene, udbedring af vejene, således at vores område altid fremstår pænt.

O.F. Forretningsfører og Forretningsudvalg

Se mere på Hovedforeningsens hjemmeside: www.of-fritid.dk

Inge Eiersted

Formand for Forretningsudvalget

Maria Garde

Medlem af Forretningsudvalget

Benedikte Agerskov

Medlem af Forretningsudvalget

Torben B Petersen

Bilagskontrollanter

Gert vernkjær

Bilagskontrollanter