Har du hund? og er den registreret?


Alle hunde skal registres i Foreningshuset med foto.

Kom gerne forbi til søndagsåbent og få registreret din hund. Husk billede og papirer på hunden.

Uden for egen parcel skal hunde føres i snor. Kamp- og muskelhunde skal bære mundkurv og være i sele. Alle muskel- og kamphunde der er anskaffet efter den 10. april 2008 og tager ophold i OF- Møllehøj er ikke lovlige at have. Ejeren får brev om at skaffe sig af med hunden. Hvis ikke indstilles ejeren til eksklusion se § 18 C i OF – Vedtægterne

Bestyrelsen henviser i øvrigt til urafstemnings resultat 10. april 2008.

Overtrædelse kan medføre skriftlig advarsel fra Lokalbestyrelsen til ejeren med krav om afhændelse af dyr/dyrene.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.of-mollehoj.dk og §19 i OF Vedtægterne.

Katte

Katte skal holdes inden for egen have og bør neutraliseres. Der er ikke noget krav om registrering af katte.