Fra Formanden:

Til alle medlemmer i Møllehøj
Vi er nu nået så langt i forberedelserne til skift af vandmålere at vores vvs montør starter i næste uge
I første runde vil han vilkårligt opsøge dem der er hjemme for at få spredt aflæsningerne mest muligt tag godt imod ham det er for din egen økonomis skyld og for at aflæsningen kan komme til at blive mere nøjagtige hurtigere afregning kan ske.