Den Nye bestyrelse

Bestyrelsen har på sit første møde den 31 marts 2019

Konstitueret sig som følger:
Formand Jan Rasmussen
Kasserer Henning Jørgensen
Næstformand Lone Falkenberg
Bestyrelsesmedlem Kirsten Heitmann

Bestyrelsesmedlem Helle Vithart