Søndag den 24. marts i Fløng Forsamlingshus Fløng Byvej 12 A 2640 Hedehusene kl. 10:00

Adgang til salen mellem 0930 & 1000

Of-Møllehøjs lokalbestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 21

 

Medbring denne indkaldelse som adgangskort til generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Beretning fra hovedbestyrelsen.
 5. Godkendelse af årsrapport.
 6. Forslag. (vedlagt som bilag til indkaldelsen)
 7. Gennemgang af budget
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Valg af kasserer for 2 år: Carl ønsker ikke genvalg
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af bilagskontrollant(er) og suppleant(er)
 10. Eventuelt

§ 21-3 Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer der er påført overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen.

Hver parcel har én stemme, der ikke kan overdrages og der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Derudover har formandskabet møderet og taleret.

§ 22     Lokalbestyrelse

§ 22-3 I ulige år vælges kasserer, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, 2. suppleant

           Samt evt. bilagskontrollant og suppleant for denne.

§ 21-10 Denne indkaldelse er sendt på mail til alle der har afleveret en mailadresse.

I Of-Møllehøj er der 8 medlemmer der har søgt fritagelse for post via mail – disse medlemmer får tilsendt indkaldelse med brevpost.